thanh-led

Thanh LED T5 4W Kosoom LTT5-KS-4-0.3-V

Thanh LED T5 4W Kosoom LTT5-KS-4-0.3-V

Thanh LED T5 4W Kosoom LTT5-KS-4-0.3-V công suất 4W có độ dài 0.3m thiết kế vỏ bọc bằng nhựa xuyên sáng cao cấp, PCB nhôm, đèn sử dụng thay thế hắt sáng hoặc chiếu sáng tại những nơi không sử dụng được đèn tuýp LED T5. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

Thanh LED T5 8W Kosoom LTT5-KS-8-0.5

Thanh LED T5 8W Kosoom LTT5-KS-8-0.5

Thanh LED T5 8W Kosoom LTT5-KS-8-0.5 công suất 8W có độ dài 0.5m thiết kế vỏ bọc bằng nhựa xuyên sáng cao cấp, PCB nhôm, đèn sử dụng thay thế hắt sáng hoặc chiếu sáng tại những nơi không sử dụng được đèn tuýp LED T5. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.

Thanh LED T5 10W Kosoom LTT5-KS-10-0.75

Thanh LED T5 10W Kosoom LTT5-KS-10-0.75

Thanh LED T5 10W Kosoom LTT5-KS-10-0.75 công suất 10W có độ dài 0.75m thiết kế vỏ bọc bằng nhựa xuyên sáng cao cấp, PCB nhôm, đèn sử dụng thay thế hắt sáng hoặc chiếu sáng tại những nơi không sử dụng được đèn tuýp LED T5. Sản phẩm bảo hành trong 3 năm.